Największa kompresja danych możliwa do osiągnięcia za pomocą dostępnej matematyki.

Stosunek obwodu koła do długości jego średnicy, czyli inaczej liczba π jest według mnie kluczem do takowej kompresji. Musimy przyjąć na początek dwa założenia, wynik liczby π jest nieskończenie dług (nigdy nie dojdzie do tego, że nie będzie następnej liczby czyli, wyliczanie liczby π nigdy nie dojdzie do końca ) i nigdy w wyniku nie występuje powtórzenie czyli (jak dokładnie nie staralibyśmy się wyliczyć liczby π tak długo nie dojdziemy do momentu że cały wynik znów zacznie się powtarzać od 3,14…..) . Założenia te  ma swoje słabe strony, ale dla naszej kompresji możemy zastosować takie uproszczenie.  Przyjmując takie założenie mamy już przykład nieskończonej kompresji ponieważ za pomocą liczby π zapisujemy nieskończoną liczbę cyfr. Jak można korzystać z liczby π podczas kompresji dla uproszczenia całej operacji zamieniamy liczbę π z dziesiętnej na dwójkową następnie zamieniamy plik który chcemy spakować też do systemu binarnego i staramy się za pomocą algorytmu wpasować nasz plik binarny w jakieś miejsce w liczbie π po dopasowaniu otrzymalibyśmy taki oto wzór (przykład: 7838^13+125 (4,6* π^2) 6958^68)

Pierwsza liczba określa początek naszego pliku, liczba w nawiasie określa jakiego wzoru użyliśmy do obliczeń, trzecia liczba określa koniec naszego pliku.

Problem tylko w tym kto napisze taki algorytm, i czy obecne komputery sobie z nim poradzą